ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14974-BMD, για το Έργο : «Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS)» PART II - 2ο ΜΕΡΟΣ
20/11/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

B΄ Μέρος

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα λοιπά σχετικά με τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4879/13-11-2020 και NCIA/ACQ/2020/12820/11-11-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS) » (IFB-CO-14974-BMD).

 

Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 3η Φεβρουαρίου 2021.

Επισυναπτόμενα Αρχεία

(NU) 05-IFB-CO-14974-BMD-Book II-Part IV-Statement of Work
(NU) 06-IFB-CO-14974-BMD-Book II-Part IV-Annexes to Statement of Work
(NU) 07-IFB-CO-14974-BMD-Book II-Part IV-SOW-Annex A - List of Requirements

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή