ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ανακοίνωση για την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών ανταλλακτικών - εξαρτημάτων για την άρση βλαβών μονάδων συστημάτων αεροναυτιλίας καθώς και υλικών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών εργαστηριών αερολιμένων (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 83096).
30/01/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι :

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, για την προμήθεια ηλεκτρονικών ανταλλακτικών - εξαρτημάτων για την άρση βλαβών μονάδων συστημάτων αεροναυτιλίας καθώς και υλικών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών εργαστηριών αερολιμένων (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 83096), μετατίθεται κατά δέκα (10) ημέρες, ήτοι για την 29η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 17:00, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Κ.Γ./Δ11/Ε/1961/17-01-2020 απόφαση.

Κατά τα λοιπά η απόφαση Διακήρυξης Κ.Γ./Δ11/Ε/51357/20-12-2019 ισχύει ως έχει.

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ENTYPOEPIMELITIRIA_metathesi-exactCopy-signed_F442919002.pdf