ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
424 ΓΣΝΕ-  Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’  3/2020
16/01/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 3/2020, για την «Προμήθεια ενός μικροτόμου για το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο».

 

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
0_F1438364959.SYNODEFTIKIFORMA(1).doc
ADAPSL2P6-THTHPADAM20PROC006145027_F1098534929.pdf