ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 5/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κάτω των Ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»
10/12/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 5/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κάτω των Ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»

 

Δείτε το link

http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/protected/searchNotice.htm?execution=e4s2

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή