ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 4/2019 'Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της ΣΣΑΣ με μέσα και Υλικά του Εργολάβου'.
10/12/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 4/2019 'Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της ΣΣΑΣ με μέσα και Υλικά του Εργολάβου'.
 
 
Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο
 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
DiakiryxisynoptikoudiagonismougiatinkathariotitachoronSSAS2020_KIMDIS_F404920073.pdf