ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 152/2019
29/11/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

424 ΓΣΝΕ -  Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 152/2019    

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 152/2019 για την προμήθεια «Συστήματα Παρακολούθησης Κλινικής ΩΡΛ», CPV:33195100-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ (73.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.      

 Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
0_F861464506.SYNODEFTIKIFORMAANARTISIS_AD152.doc
ADA_PSKTHTh6-7OI_ADAM_19PROC005914056_AD152_F198361780.pdf