ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 113/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης μηχανημάτων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού»
29/11/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 113/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης μηχανημάτων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού»

 

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ADA_78THM6-YTHF-copy-0_compressed_F1625706509.pdf