ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 33/19 (Ανάδειξη Αναδόχου «Περιοδικής Επιθεώρησης Αφους VIP GV (GULFSTREAM V) S/N 678»
29/11/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 33/19 (Ανάδειξη Αναδόχου «Περιοδικής Επιθεώρησης Αφους VIP GV (GULFSTREAM V) S/N 678»
 

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο  

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
D_F1417611654.33_19.pdf