ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 108/2019
08/11/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 108/2019
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών «Αµοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ∆Ε Χειριστή ιατρικών συσκευών, για το χειρισµό Η/Υ µε λογισµικό ελέγχου και του συστήµατος αρχειοθέτησης και επαλήθευσης του τµήµατος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκοµείου, για ένα έτος».    
 
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
0_F1109910735.SYNODEFTIKIFORMAANARTISISAD_108(2019).doc
ADA_6TMG6-EK1AADAM_19PROC005811887AD_108_F1990468051.pdf