ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 110/2019
08/11/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 110/2019
Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αμοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ΤΕ Ραδιολόγου- Ακτινολόγου ,για το χειρισμό του Αξονικού Τομογράφου – Εξομοιωτή και του συστήματος ηλεκτρονικής απεικόνισης επιπέδου ψηφιακού ανιχνευτή του τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου, για ένα έτος»
 

 

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
0_F1655001992.SYNODEFTIKIFORMAANARTISISAD_110.doc
ADA_ORCh56-7Th7_ADAM_19PROC005812345_AD110_F707798737.pdf