ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ανακοίνωση – πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης προϊσταμένου διεύθυνσης ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
16/08/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Συνημμένα η υπ’ αρ. πρωτ. 4138/31-7-2019 Ανακοίνωση – Πρόσκληση  της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ