ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 41/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
15/07/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η Διοίκηση της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ. 26671/26-06-2019 (ΑΔΑ: Ψ9Π2ΟΡ1Ο-ΔΨ8) Απόφασης Διοικητή της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια «ΜΟΝΙΤΟΡΣ»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
28138_EPIMELITIRIA_F1698180175.pdf
PERILIPSI_F1548744373.doc