ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για Συντήρηση Η-Ζ και πετρελαιοκίνητου πυροσβεστικού συγκροτήματος
05/04/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δειτε το επισυναπτόμενο αρχείο της προκήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΜΔ Συντήρ. Η-Ζ και Πυροσβ.