ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΑΝΕΞ. ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 88 ΣΔΙ
05/04/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δειτε το επισυναπτόμενο αρχείο της προκήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΨ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ