ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Εκτέλεση Εργασιών «Αναδιαμόρφωση των χώρων του βιοπαθολογικού εργαστηρίου και του τμήματος αιμοδοσίας»
05/04/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 Εκτέλεση Εργασιών «Αναδιαμόρφωση των χώρων του βιοπαθολογικού εργαστηρίου και του τμήματος αιμοδοσίας», CPV:45300000-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, των απροβλέπτων και του αναλογούντος ΦΠΑ

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή