ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 63.610,30€ συμπ/νου ΦΠΑ
24/10/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Πατήστε εδω για να δείτε το αρχείο της διακήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή