ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Χρονικής Διάρκειας Δύο (2) Ετών και με Αντικείμενο την Προμήθεια Δύο (2) Φορτηγών Ανοικτής Πλατφόρμας (ΦΑΠ), @φέλιμου Φορτίου Τουλάχιστον Οκτώ (8) Τόνων, επ’ ωφελεία Εγκαταστάσεων ΝΚ/ΝΑΤΟ και Έναντι Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Διακοσίων Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (250.000,00€)
18/10/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Πατήστε εδω για να δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ