ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 123/2018 (αρχικός 106/2018) Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την προμήθεια «Σύστημα Παρακολούθησης ασθενών»
03/10/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Πατήστε εδω για να δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή