ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικό υλικό, υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης)
11/09/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δείτε επισυναπτόμενες τις υπ'αρίθμ. 8045/1/424-δ και 8045/1/424-ε από 10-09-2018 προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικό υλικό, υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης).

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
8045-1-424δ
8045-1-424ε