ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων και νωπού κοτόπουλου για κάλυψη αναγκών συσσιτίου των Μονάδων - Υπηρεσιών Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας
20/06/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Προκήρυξη ΨΩΓΤ6-ΞΞΧ