ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Ενός (1) Έτους και με Αντικείμενο την Προμήθεια 15 Ελαστικών Λέμβων και 15 Εξωλέμβιων Μηχανών Εκτιμώμενης Αξίας 300.000,00€
12/03/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Διακήρυξη 3_18 ΑΔΑΜ 18PROC002763341