ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ. 15/18
08/03/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της ανακοίνωσης διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔE.15/18 για την ''Προμήθεια Ραδιοβολίδων με Χρήση Συστήματος Εντοπισμού Θέσης μέσων Δορυφόρων''

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ