ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
28/07/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας προτίθεται να προβεί στην παραλαβή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων (σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα), λόγω έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται στην αποτροπή ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου της ΕΛ.ΑΣ., ανά την επικράτεια έως ότου ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες προμήθειας μέσω του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, βάσει της υπ αριθ. 13/2017 σχετικής διακήρυξης της Δ/νσης Οικονομικών Α.Ε.Α., για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στο Νομό Κέρκυρας προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης , βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, εντός του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% καθώς και των νόμιμων κρατήσεων και κριτήρια απ’ ευθείας ανάθεσης την πλέον οικονομική προσφορά.

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο της Πρόσκλησης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ