ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 24/17 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
13/07/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια 315.000 Πετσετών (Προσώπου – Λουτρού –Ποδιών ), προς Κάλυψη Αναγκών ΕΣΣΟ και ΑΣ-ΜΕ, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού: Εννιακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εξακόσια δέκα ευρώ (956.610,00 €) (χωρίς Φ.Π.Α.).

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΩΚΡΚ6-Λ1Ξ Α.Δ.24-17 ΠΕΤΣΕΤΕΣ _ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΛΟΥΤΡΟΥ, ΠΟΔΙΩΝ_ME Ε.Ε ΑΚΡΙΒΕΣ