ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 25/17 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
13/07/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Aνοικτό Δημόσιου Διαγωνισμό Συμφωνίας Πλαίσιο 2ετούς Διάρκειας, Ετών 2017 – 19 για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικών για την κάλυψη αναγκών και των τριών Κλάδων των ΕΔ, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού: Πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά (5.666.461,90 €), συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων 4,22032 % και ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
7ΥΧ46-0ΛΦ Α.Δ.25-17 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ME Ε.Ε ΑΚΡΙΒΕΣ