ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ (33/2017)
07/07/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το ΕΑΝΠ Μεταξά Προκηρύσσει Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια Χειρουργικών Ραμμάτων για ένα έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 54.439,811 € χωρίς ΦΠΑ.

 


Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 2