ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, με Αντικείμενο την Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού, Χρονικής Διάρκειας Δύο (2) Ετών και Έναντι Προϋπολογιζόμενου Κόστους Εκατόν Τριάντα Επτά Χιλιάδων Εκατόν Ευρώ (137.100,00€) (όποιο από τα 2 επέλθει πρώτο), άνευ ΦΠΑ.
04/07/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Διακήρυξη 7_17 ΩΖ096-ΡΘΑ