ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014.
29/12/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ (Στίλπ. Κυριακίδη αρ. 1, 546 36 Θεσσαλονίκη Ελλάδα, τηλ. 2313303061, 2, 3, 4, fax: 2313303060, web site: www.ahepahosp.gr,, e-mail: ahepahos@med.auth.gr), ανακοινώνει την διενέργεια των παρακάτω διαγωνισμών  στα πλαίσια του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014. Οι διαγωνισμοί με Α/Α από 1 έως 22 θα σταλούν ηλεκτρονικά στις “eNotices” για δημοσίευση στο Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι διαγωνισμοί με Α/Α από 1 έως 37 θα σταλούν ηλεκτρονικά για δημοσίευση στο ΦΕΚ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ). Για όλους τους διαγωνισμούς ισχύει ότι οι προϋπολογισμοί αφορούν χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και ενδέχεται να γίνει χρήση δικαιώματος προαίρεσης ακόμη ενός έτους με ανάλογο προϋπολογισμό.

 

Δείτε το αρχείο με τους εν αναμονή διαγωνισμούς

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Προκαταρκτικής Προκήρυξης Διαγωνισμών