ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 182), η οποία κυρώθηκε με το ν. 43662016 (A` 182)
21/09/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δείτε το αρχείο της πρόσκλησης...

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Πρόσκληση