ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIΚTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΓΡΩΝ – ΑΕΡΙΩΝ) ΕΤΟΥΣ 2016
22/08/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ρόδου, προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΓΡΩΝ – ΑΕΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 247.195,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α, (306.521,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης :
Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό, στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στo Νομό Δωδεκανήσου (βάση του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) για την Ομάδα Α ανά είδος (βενζίνη αμόλυβδη 55.000 λίτρα, πετρέλαιο κίνησης 170.000 λίτρα και πετρέλαιο θέρμανσης 10.000 λίτρα) ενδεικτικού προϋπολογισμού 242.235,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
Τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα για την Ομάδα Γ συνολικά (αέριο καύσιμο) ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.960,00 € πλέον ΦΠΑ 24%).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχεό.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
AD2_2016_PERILIPSIDIAKIRYXISEPANALIPT_F1973375513.KAFSIMAEPANAL.pdf