ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 18/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Α.Ε.Α.).
03/08/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

H υπ’ αριθ. 18/2016 διακήρυξή, αφορά ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, για την παροχή υπηρεσιών ασφαλούς ταχυμεταφοράς, από και προς τις Υπηρεσίες παραλαβής δικαιολογητικών των εντύπων ασφαλείας, που εκδίδονται ή εκτυπώνονται από την Δ-νση Διαβατηρίων & Εγγράφων Ασφαλείας/Α.Ε.Α., καθώς και των δικαιολογητικών αυτών.

 

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Ε.Α. με ΑΔΑΜ 16PROC004863610