ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 33/1-7-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
20/07/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

H 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 23467/ 15 - 7 - 2016 (ΑΔΑ: 7ΞΔ7ΟΡ1Ο-1Μ6) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης,

ματαιώνει

Την διενέργεια του Πρόχειρου Διαγωνισμού της 20ης /7/2016 για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για τη διενέργεια Αιματολογικών εξετάσεων με την ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού δέκα (10) Αιματολογικών Αναλυτών» για την κάλυψη των αναγκών των Π.Ε.Δ.Υ.-Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού Εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή \ (Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ CPV 33696200-7) ΠΠΥΥ2014. Ο Διαγωνισμός θα Επαναπροκηρυχθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, αρμόδιος υπάλληλος: Τσαλάστρα Κατερίνα, Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τηλ.2313/327826, FAΧ 2313/ 327838-871,email: ktsalastra@4ype.gr ).

Θεσσαλονίκη 15-7-2016
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ANAKOINOSI MATAIOSIS