ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 15/2016
20/07/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας επαναπροκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, που θα γίνει στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου (Εθνική οδός Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας Περιοχή ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ Κέρκυρας- Διοικητικές Υπηρεσίες - Ισόγειο) στις 03 Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ, για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης κυλικείου – καφέ – σνακ μπαρ του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας ,με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα και χρονική διάρκεια πέντε ετών.
Καταληκτική ημ/νία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 02 Αυγούστου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κέρκυρας.
Ημερομηνία Υποβολής/Παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία που πιστοποιείται με τον αριθμό πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα 18.000,00€
Λεπτομέρειες της προκήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12.00 – 14.00 και στο τηλέφωνο 26613-60538/641. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καθώς και πιθανές διευκρινήσεις επί της Διακηρύξεως θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας ( www.gnkerkyras.gr ).
Αρμόδιοι υπάλληλοι: Χατζηστεργίου Γεώργιος , Μωραϊτου Μαρία.

 


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ