ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ενδυμάτων τεχνικού προσωπικού
07/07/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" αναρτήθηκαν προς διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για:
1. Μπλούζα φούτερ τεχνικού προσωπικού.
2. Μπλούζα τύπου «polo» τεχνικού προσωπικού.
3. Σακάκι εργασίας – παντελόνι – παντελόνι με τιράντες τεχνικού προσωπικού.
4. Τζάκετ βαμβακερό με επένδυση τεχνικού προσωπικού.
5. Ανακλαστικό γιλέκο τεχνικού προσωπικού.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές συντάχθηκαν από την Υπηρεσία μας με αφορμή σχετικό διαγωνισμό για τις ανάγκες του τεχνικού προσωπικού του φορέα «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» και θα αποτελέσουν Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές για τα εν λόγω αγαθά.
Οι τεχνικές προδιαγραφές παραμένουν ενεργές για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις για δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής τους, δηλαδή μέχρι τις 20-7-2016.
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον τεχνικό διάλογο και να υποβάλετε παρατηρήσεις και προτάσεις. Στόχος μας είναι οι τεχνικές προδιαγραφές να καλύπτουν τις ανάγκες του σκοπού για τον οποίο προορίζονται και να εξασφαλίζουν τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα των ενδυμάτων και την ασφάλεια του τεχνικού προσωπικού. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να εξασφαλίζουν ευρεία συμμετοχή, άρση τυχόν εμποδίων και ενίσχυση του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση και συντόμευση των διαγωνιστικών διαδικασιών.
Παρακαλούμε όπως προωθήσετε την παρούσα πρόσκληση σε τυχόν άλλους συναρμόδιους φορείς. Επίσης, παρακαλούμε τους Κλαδικούς Φορείς και τα Επιμελητήρια να προωθήσουν την παρούσα πρόσκληση στα μέλη τους, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι σχετικά.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και τη θετική ανταπόκριση σας στην πρόσκληση μας.

Ο Διευθυντής
Ι. ΜΙΧΑΗΛ

 

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ POLO
ΦΟΥΤΕΡ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΖΑΚΕΤ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ