ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ''
22/06/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τεσσάρων (4) κρυοσκοπίων και τριών (3) πλήρως αυτόματων συστημάτων ανάλυσης συστατικών γάλακτος και μέτρησης σωματικών κυττάρων με σκοπό την αντικατάσταση του παλαιού εργαστηριακού εξοπλισμού των Ε.Ε.Π.Γ.

 

Πατήστε εδω για να δείτε το αρχείο της Διακήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS