ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β’ ΚΑΙ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
11/02/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ σας ανακοινώνει την πρόθεσή του να υλοποιήσει Προγράμματα Επιμόρφωσης Εργοδοτών Επιχειρήσεων Β’ Κατηγορίας και Εργαζομένων σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας για Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 10 του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010) & απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους

Δίνεται η δυνατότητα και στους ίδιους τους εργοδότες επιχειρήσεων Β’ κατηγορίας ή σε εργαζομένους σε επιχειρήσεις Β ή Γ΄κατηγορίας που απασχολούν έως και 49 άτομα, να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας εφόσον επιμορφωθούν κατάλληλα [το άρθρο 12 παράγραφος 4 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)]. Για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων της επιμόρφωσης αυτής έχει εκδοθεί η 29331/1135/2013 (Β’ 3445) Υπουργική απόφαση. Ευνόητο είναι ότι η επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας γίνεται σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις.

Προϋποθέσεις:
1.    Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β΄ και απασχολούν λιγότερους από 20 εργαζόμενους, εάν ο εργοδότης είναι πτυχιούχος (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) και έχει μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που δεν προβλέπεται όμως για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών [το άρθρο 12 παράγραφος 5 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)].
2.    Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στη κατηγορία Β΄ και απασχολούν μέχρι και 6 εργαζόμενους, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης είναι πτυχιούχος τεχνικής ειδικότητας Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και το αντικείμενο των σπουδών του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του [το άρθρο 12 παράγραφος 6 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)].
3.    Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β΄ και απασχολούν μέχρι και 3 εργαζόμενους με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης έχει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειας του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του ή αποδεδειγμένα ασκεί επί δεκαετία και πλέον την οικονομική δραστηριότητα για την οποία θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας. [το άρθρο 12 παράγραφος 6 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)].

Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας και οι εργαζόμενοι της Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας για τους σκοπούς της επιμόρφωσης κατατάσσονται σε δύο ομάδες:
1.    Ομάδα Ι:
•    Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων. Συνεργεία επισκευής μεταφορικών μέσων (Ηλεκτρολογεία, Φανοποιεία, Ταπετσαρίες, Βουλκανιζατέρ, βαφές αυτοκινήτων κλπ)
•    Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων. Αποθήκευση και μεταφορά καυσίμων γενικά (π.χ. όλα τα βενζινάδικα)
•    Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Παρασκευή, και επεξεργασία ειδών διατροφής και ποτών.
•    Επιχειρήσεις κατασκευής παντός είδους από ξύλο. Κάθε είδους κατεργασία ξύλου, (π.χ. κατασκευή και τοποθέτηση, κουφωμάτων, ντουλαπιών, κατασκευή επίπλών κλπ).
•    Επιχειρήσεις κατασκευής και επισκευής παντός είδους από μέταλλο. Αργυροχρυσοχόοι, μηχανουργεία, κατασκευές από αλουμίνιο, σιδηρουργεία.
•    Επιχειρήσεις παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατεργασίας δερμάτων και γουναρικών, και κατασκευής παντός είδους από ύφασμα, δέρμα και γούνα.
•    Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που δεν κατατάσσονται στις προηγούμενες ομάδες. Μονάδες παραγωγής και διακίνησης σκυροδέματος, τοποθέτηση τεντών, επεξεργασία χάρτου, εκτυπώσεις εκδόσεις, κατασκευή προϊόντων από πλαστικό, τοποθετήσεις και κατεργασία υαλοπινάκων, τοποθετήσεις κοινών κλιματιστικών, κατασκευή και αναγόμωση πυροσβεστήρων, ανυψωτικές εργασίες κλπ.
2.    Ομάδα IΙ: Οικοδομικά και άλλα παρόμοια επαγγέλματα. Εκσκαφές, μπετατζήδες, εργασίες σιδηρού οπλισμού, κτίστες, σοβατζήδες ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, τοποθετήσεις πλακιδίων, τοποθετήσεις μαρμάρων, ελαιοχρωματιστές, εργασίες μονώσεων εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, θέρμανσης εξαερισμού, ψύξης ή κλιματισμού, ανελκυστήρων κλπ.

Για όλες τις ομάδες η ελάχιστη διάρκεια επιμόρφωσης είναι 35 ώρες.
Τα προγράμματα κατάρτισης, όπως ορίζεται από την εγκύκλιο του Υπουργείου, θα ξεκινήσουν 30 ημέρες μετά την υποβολή τους, επομένως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει άμεσα να μας αποστείλουν την αίτηση εργοδότη  για την επιμόρφωσή του έγκαιρα, προκειμένου να προγραμματίσουμε τα τμήματα.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα συγκεντρωθούν τουλάχιστον 25 ενδιαφερόμενοι για κάθε τμήμα.
Τα προγράμματα κατάρτισης, όπως ορίζεται από την εγκύκλιο του Υπουργείου, θα ξεκινήσουν 30 ημέρες μετά την υποβολή τους, επομένως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει άμεσα να μας αποστείλουν την αίτηση εργοδότη  για την επιμόρφωσή του, προκειμένου να προγραμματίσουμε τα τμήματα.
Το κόστος του σεμιναρίου Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας, διάρκειας  35 ωρών ορίζεται  στο ποσό των 160€,  ανά άτομο.
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: Κόστος συμμετοχής 130€
Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ έχει εξασφαλίσει έκπτωση 20% στο κόστος συμμετοχής για τα μέλη του.
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μας αποστείλουν πλήρως συμπληρωμένη την ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, με e-mail: corfucci@otenet.gr ή με fax στο 26610 40088.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/ και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κο Χειρδάρη Νίκο στo τηλ. 6945276455

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
AitisiEkdilosisEndiaferontosErgodotiB_Katigorias.doc
AitisiEkdilosisEndiaferontosErgazomenou_BkaiG_Katigorias.doc
ANAKOINOSI_PROS_MELI(B).doc

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 30/4/2013 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ AΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (20/03/2013)