ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΩΣ 31/12/2015 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
27/04/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τους δικαιούχους του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» ότι ανακοινώθηκε η τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31.12.2015.
Σημειώνεται ότι τα έργα για τα οποία δεν θα υποβληθεί μέχρι την 30.06.2015 από πλευράς δικαιούχου Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης ή Αίτημα Τροποποίησης θα απεντάσσονται αυτοδίκαια από το Πρόγραμμα.

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση.

 

 

Με εκτίμηση
Ο Προέδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
24_4_2015_Tropop_OdhgouProgram_MME_Proth_Olokl_F1345244971.pdf