ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΑΝΗΛΘΕ ΣΤΟ 87,97%
15/01/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο σας ενημερώνει  ότι κατά το 2014 η χώρα μας πέτυχε για μια ακόμη χρονιά να εμφανίσει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης του ΕΣΠΑ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, την περασμένη χρονιά η Ελλάδα πέτυχε την πλήρη απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, χωρίς καμία απώλεια κοινοτικής συνδρομής για κανένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, πραγματοποιώντας δαπάνες συνολικού ύψους 3.643,5 εκ. ευρώ. Η συνολική απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 το έτος 2014 έφτασε το 87,97%, με πραγματοποιθείσες συνολικές δαπάνες 19.482,6 εκ. ευρώ.
Η επιτυχία αυτή οφείλεται πέραν από τις προσπάθειες που κατέβαλαν το ανθρώπινο δυναμικό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στις  Διαχειριστικές Αρχές των Υπουργείων και των Περιφερειών , στα κατά τόπους Επιμελητήρια αλλά και στη συνδρομή των Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Επιμελητήριο θα συνεχίσει την προσπάθειά του και φέτος για αποτελεσματική διαχείριση του ΕΣΠΑ 2014-2020 ενημερώνοντας για νέες αναπτυξιακές δράσεις, για τη μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων και κυρίως την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τρέχοντα και νέα χρηματοδοτούμενα προγράμματα στο γραφείο του 1ου ορόφου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, Αρμόδια κα Τσολακίδου Κωνσταντίνα τηλ.2661081026.


Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας
  

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή