ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ'', ΕΩΣ ΤΙΣ 30/06/2015.
15/10/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Υπεγράφη από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Ο. Κωνσταντινόπουλο Απόφαση τροποποίησης του Οδηγού της Δράσης «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» στην οποία ορίζεται ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30/6/2015.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία αφορά στην ολοκλήρωση των έργων.
Αναμένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ της Απόφασης.
Για τα έργα που εντάχθηκαν υπό όρους, μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας, εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, για την υποχρέωση υποβολής έως την 31.10.2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή