ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ για το πρόγραμμα «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα Δήμου Κέρκυρας»
15/07/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των τελικών επιλεγέντων και αναπληρωματικών που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα Δήμου Κέρκυρας».

Κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι/ες, αλλά και της προσωπικής συνέντευξης που πραγματοποιήθηκε, καταρτίστηκε η τελική λίστα με την αναλυτική μοριοδότηση βάσει ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων και ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των ανέργων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της σύμπραξης www.topsakerkyra.gr, καθώς και στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών – Βιοτεχνών και Εμπόρων Κέρκυρας. Οι ενδιαφερόμενοι με τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, ελέγχουν εάν περιλαμβάνονται στην τελική λίστα.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν στα γραφεία των παρακάτω φορέων:

• Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών και Εμπόρων Κέρκυρας, Πλατεία Ηρώων Κυπριακού Αγώνα 19, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2661048169, Αρμόδια: Χαρτοφύλακα Ελένη

• Επιμελητήριο Κέρκυρας, Αριστοτέλους 2, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26610 31998, Αρμόδια: Τσολακίδου Κωνσταντίνα

Ώρες επικοινωνίας 10:00 - 14:00

Η Πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα Δήμου Κέρκυρας» εντάσσεται στην δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας μ3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
EPILEGENTESOFELOUMENOIKAIAPORRIPTEOI_F1920358452.pdf