ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ
17/03/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σας υπενθυμίζει ότι απέχουμε πολύ λίγες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία 20/3/2014, για την υποβολή των αιτημάτων τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθώς και των αιτημάτων  επαλήθευσης - πιστοποίησης έργου των προτάσεων που ανήκουν στην κατηγορία των δυνητικά δικαιούχων του προγράμματος Ενίσχυση ΜΜΕ. Δεδομένου ότι  ο αριθμός των επενδυτών που δικαιούνται να υποβάλουν αίτημα στην Κέρκυρα είναι εξαιρετικά μεγάλος, το Επιμελητήριο εκτελώντας το καθήκον του προς τους επενδυτές του εν λόγω προγράμματος και επιθυμώντας να τους βοηθήσει ως προς την σωστή υποβολή αιτημάτων τους, θα παραμένει στη διάθεση των δικαιούχων για τυχόν απορίες που δύναται να προκύψουν. Επιπλέον η παραλαβή των αιτημάτων επαλήθευσης – πιστοποίησης έργου  πραγματοποιείται παράλληλα με την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και από το Γραφείο επενδυτικών προγραμμάτων του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος απένταξης των έργων λόγω εκπρόθεσμης υποβολής τους.

Ενημέρωση και παραλαβή των προτάσεων κα Τσολακίδου Κωνσταντίνα, 1ος όροφος τηλ. 2661081026.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή