ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Παράταση Προθεσμίας για τους επενδυτές που εντάχθηκαν υπό προϋποθέσεις στο πρόγραμμα: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013» και ειδική ρύθμιση για την Κεφαλονιά
07/02/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σας ενημερώνει ότι παρατείνεται έως τις 20 Μαρτίου η προθεσμία κάλυψης των προϋποθέσεων για τους επενδυτές που εντάχθηκαν υπό προϋποθέσεις στο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ένταξή τους σε αυτό. Η παράταση των είκοσι ημερών δόθηκε ύστερα από αιτήματα του Επιμελητηρίου και των επενδυτών με σκοπό να διευκολυνθούν οι επενδυτές οι οποίοι περιλαμβάνονται στην κατηγορία των δυνητικά εντασσόμενων.


Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία ένταξης καλείται στο Επιμελητήριο Κέρκυρας – Γραφείο Ενημέρωσης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κα Τσολακίδου Κωνσταντίνα  τηλ 2661081026 & 2661039813

Δείτε συνημμένο αρχείο με το Δελτίο Τύπου.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
_DTPARATASIMME_F826066319.doc