ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
''Οδηγός Υλοποίησης του Προγράμματος ''Ενίσχυση ΜΜΕ που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών''
20/01/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

logopep_F1219743950.png

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σας παρουσιάζει τον οδηγό υλοποίησης του Προγράμματος  "Ενίσχυση ΜΜΕ που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών" ο οποίος αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο, συμπληρωματικό του Οδηγού του προγράμματος και έχει ως στόχο να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό και περιεκτικό:
• την ενημέρωση κάθε ∆ικαιούχου για τον τρόπο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης του υπενθυμίζοντας εκ νέου τις υποχρεώσεις του και δίνοντας περαιτέρω διευκρινήσεις για ορισμένα σημεία που περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος και τις εγκεκριμένες τροποποιήσεις του,
• την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της πράξης (επένδυση/έργο) εκ μέρους του ΕΦΕΠΑΕ και των εταίρων του,
• την επιτυχή ολοκλήρωση της πράξης από το δικαιούχο σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος και την απόφαση ένταξης και χρηματοδότησής της,
• την πλήρη απορρόφηση της ενίσχυσης (∆ημόσιας Χρηματοδότησης/ επιχορήγησης) που αναλογεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της πράξης του δικαιούχου.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
OdigosYlopoiisisMME_2__F119269727.pdf