ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
03/01/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας πραγματοποιεί εκδήλωση ενημέρωσης στις 8 Ιανουαρίου και ώρα 18:00, για τους δυνητικά δικαιούχους επενδυτές του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013». Στην εν λόγω εκδήλωση θα ενημερωθούν αναλυτικά οι δυνητικά εντασσόμενες επιχειρήσεις για τις προϋποθέσεις οριστικής ένταξής τους και θα δοθούν οδηγίες για την υλοποίησή τους.Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Γενικός Διευθυντής του ΕΦΕΠΑΕ κ.Αλέξανδρος Μακρής.
Η ενημέρωση αυτή διενεργείται σε συνέχεια της υπ' αρ. 7780/1996/Α2/30-10-2013 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία, πέραν των άμεσα ενταγμένων έργων του Προγράμματος Ενίσχυση ΜΜΕ, παρασχέθηκε επιπλέον η δυνατότητα ενίσχυσης και στα έργα, τα οποία κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50.


Δείτε συνημμένο αρχείο με την πρόσκληση.

Επιμελητήριο Κέρκυρας – Γραφείο ενημέρωσης επενδυτών
Κα Τσολακίδου Κωνσταντίνα
Τηλ 2661081026,2661031998,2661039813

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
KERKYRAPROSKLISI_F874748548.pdf