ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ'' ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
31/10/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέκρκυρας ενημερώνει τα μέλη του για την ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

Διευκρίνιση σχετικά με τα "Δυνητικά Εντασσόμενα Έργα":
Τα έργα τα οποία, σύμφωνα με τις Αποφάσεις Ένταξης, ανήκουν στη κατηγορία των "Δυνητικά Εντασσόμενων Έργων", θα ενταχθούν υπό τις εξής προϋποθέσεις
α. Έως την 28.02.2014 έχει υποβληθεί από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτηση επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστον για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικά στοιχεία έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και
β. Να γίνει επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Η διαδικασία ένταξης των έργων αυτών πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο την 30.06.2014.

Δείτε όλα τα εντασσόμενα έργα στο συνημμένο καθως και την τροποποίηση του Οδηγο (5/11/2013)

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
25_10_Odigos_NEA_DRASI_MME_V11_F1822683285.pdf
apotelesmata_ionion_nison_F1138712975.pdf