ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
25/04/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

voucher_F902276466.JPG

Το Επιμελητήριο σας γνωστοποιεί ότι μέσω του προγράμματος “Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών” μπορούν οι επιχειρήσεις-μέλη Επιμελητηρίου να υποδεχθούν ανέργους έως 29 ετών  όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης για απασχόληση πρακτικής άσκησης πέντε μηνών χωρίς κανένα απολύτως κόστος για τους εργοδότες.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος που τίθεται σε ισχύ (υποβολή αίτησης ανέργων  από 15 Απριλίου έως 20 Μαΐου) είναι τα εξής:

α) Κατάρτιση έως 80 ώρες των ανέργων.

β) Πρακτική άσκηση πέντε μηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ( χωρίς κανένα κόστος για τους εργοδότες) με ιατροφαρμακευτική και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη αυτών, έναντι ατυχήματος καθ΄όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

γ) Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος επιπλέον.

Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν άνεργοι νέοι έως 29 ετών ΑΕΙ/ΤΕΙ (αμοιβή 2.700€) και απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αμοιβή από το πρόγραμμα 2.400€).

Οι άνεργοι θα υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr για να ενταχθούν στη διαδικασία λήψης της επιταγής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (voucher) και οι φορείς κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) θα υποβάλουν προγράμματα στα οποία θα περιέχουν θεματικές ενότητες κατάρτισης με βάση τις ανάγκες που θα δηλώσουν οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για να απασχολήσουν τους ανέργους στα πλαίσια απόκτησης εργασιακής εμπειρίας , επιχειρήσεις τις οποίες θα μπορούν να επιλέξουν οι άνεργοι κάτοχοι των επιταγών κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για να απασχοληθούν μετά την κατάρτιση των 80 ωρών για ένα πεντάμηνο (5*100 ώρες = 500 ώρες).

Ο αριθμός των ανέργων που μπορεί να απασχολήσει η κάθε επιχείρηση σχετίζεται με το πόσα άτομα απασχολεί π.χ όσοι απασχολούν από 0-4 εργαζόμενους μπορούν να απασχολήσουν ένα άτομο από το πρόγραμμα, από 5 εργαζόμενους και πάνω μπορεί να απασχολήσει το 30% του αριθμού των ατόμων που απασχολεί.

Το Επιμελητήριο Κερκύρας στα πλαίσια των πρωτοβουλιών του για την στήριξη των επιχειρήσεων – μελών του, ιδιαίτερα στη σημερινή πολύ κρίσιμη οικονομική περίοδο που βιώνει ο επιχειρηματικός κόσμος αλλά και οι άνεργοι, συνεργάζεται με πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς φορείς (Κ.Ε.Κ) με στόχο να δώσει δυνατότητα σε όσες επιχειρήσεις-μέλη που επιθυμούν να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα. Όποια επιχείρηση επιθυμεί να δηλώσει συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να επικοινωνεί με το (Κ.Ε.Κ)  Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε ΤΗΛ:2105582372 Κ. Τομάρα Κωνσταντίνα ή με όποιο άλλο πιστοποιημένο Κ.Ε.Κ υλοποιεί αυτή την δράση. Η δήλωση συμμετοχής δεν είναι δεσμευτική αλλά συνιστά εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γενικό Γραμματέα του Επιμελητηρίου κο Χειρδάρη Νίκο στo τηλ. 6945276455

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή