ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
12/04/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα:

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»

Υποβλήθηκαν 6954 προτάσεις με προϋπολογισμό 217.392.249,62 € και αντίστοιχη δημόσια επιχορήγηση.

Οι Προτάσεις  (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη µορφή  (ένα αντίγραφο),  το αργότερο σε επτά (7)  ηµέρες  (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δηλαδή έως τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2013.

Διαβάστε το συνημμένο Δελτίο Τύπου

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
_DELTIO_F1885358752.doc