ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝH ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
28/01/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

logo_F982666757.JPG
Το παρόν Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούμενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων – αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών.
 
Ποσοστό συγχρηματοδότησης 100% (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ))
Είδος ενίσχυσης Οικονομική Ενίσχυση - Επιδότηση
Σε ποιους απευθύνεται Δικαιούχοι της Δράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία
Περίοδος υποβολής από 1/3/2013 έως 29/3/2013 
 
Διαβάστε τον συνημμένο Οδηγό του Προγράμματος και
διαβάστε περισσότερα στη διεύθυνση http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2329
 
 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
epeaa_130118_Odigos_Gynaikeia_F873146622.pdf