ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Παράταση και Τροποποίηση του του Προγράμματος ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον''
08/03/2012
ΠΗΓΗ: ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ. - ΤΖΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας / Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα /Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Eπιχειρηματικότητα (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) αποφασίζει

Α. την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο   Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»  και των ΠΕΠ  των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως και την 24:00 (24:00μμ) ώρα της 2ης Απριλίου 2012 (02-04-2012).

Β.    την τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος και τα παραρτήματα αυτού.

Για αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Διαχειριστικη Ευρωπαικων Προγραμμάτων (αρμόδια κ.Μάγδα Πετροπουλου) στο τηλ 2610622711 καθως και με το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801-11-36300.

 


 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Προκήρυχθηκε το πρόγραμμα: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον» (16/01/2012)
Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών (03/04/2012)