ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012
11/01/2012
ΠΗΓΗ: ΑΝΕΤΕΚ-Τζινα Κυριάκη

 

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του οτι ξεκινησαν οι υποβολές προτάσεων στη Δράση Εναλλακτικος Τουρισμος οι οποίες είχαν ανασταλει απο τις 13/12/2011 λόγω τροποποίησης του οδηγού εφαρμογής της δράσης.Σημειώνουμε οτι αυξήθηκε το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης απο 40% σε 50% ενώ οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 04/01/2012 και μέχρι την 31/01/2012 μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis. Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

Ο οδηγός του προγράμματος τροποποιείται στα ακόλουθα κύρια σημεία:
1.    Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ήδη έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (πριν από 01/01/2010), έχουν πλέον τη δυνατότητα να κάνουν επέκταση δραστηριότητας σε νέους επιλέξιμους ΚΑΔ.
Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση δύναται να κάνει επέκταση δραστηριότητας σε νέο ή νέους επιλέξιμο/επιλέξιμους Κ.Α.Δ. που περιλαμβάνονται στον οδηγό του προγράμματος με την προϋπόθεση ότι ήδη διαθέτει τουλάχιστον ένα εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ . Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια στα οποία η έναρξη του νέου επιλέξιμου Κ.Α.Δ. έχει γίνει μετά την 1/1/2010, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση διαθέτει τουλάχιστον ένα εκ των επιλέξιμων Κ.Α.Δ. πριν την 1/1/2010.

2.    Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως τόπου εγκατάστασης.

3.    Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η εκτύπωση του ηλεκτρονικά υποβληθέντος εντύπου υποβολής, τα οποία αποτελούν το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., ανάλογα με την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό παράρτημα του οδηγού του προγράμματος.
4.    Προστέθηκε ο ΚΑΔ  96.09.19.04 – Υπηρεσίες γευσιγνωσίας


Για τον Οδηγό του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες www.efepae.gr, www.yppo.gr, www.visitgreece.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, καθώς επίσης και με το Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, τηλέφωνα επικοινωνίας 26610-81026/39813-4 (αρμόδια κ. Τζίνα Κυριάκη).

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
D_T.EnallaktikosTourismosNeaProkiryxi_2.doc
ENALLAKTIKOSNEAPROKIRYXI-2012.doc
FAQ_24-1-2012_F1881107472.pdf
kya_neas_prokirixis_F1196984079.pdf

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Παράταση Υποβολών του Προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός" μέχρι 15/2/2012 (01/02/2012)